Overzicht Westerhovense verenigingen
Staan er in onderstaande lijst fouten of heeft u aanvullingen of wijzigingen geef het aan ons door!
info@westerhoven-events.nl


naamonderneming emailadres contactpersoon
     
Basisschool De Ster infodester@skozok.nl adm. med.: Nicky Willekens
Biljartvereniging De Poedels jankoosadriaans@outlook.com Secr.: Jan Adriaans
Bridgeclub Multi Colour Westerhoven fapvanvelthoven@onsbrabantnet.nl Inl. Frans van Velthoven
Buurtvereniging Braambos kock.j.m@gmail.com Voorz.: Joop Kock
Buurtvereniging Heuvel wendy.gehoel@asml.com Inl. Wendy Gehoel
Buurtvereniging Heijerstraat kwint014@tref.nl Inl.: A. Kwinten
Buurtvereniging Lange Akkers a.gevers5@chello.nl Inl.: mw. Dayke Gevers
Buurtvereniging De Hoef kitty@claesdesign.nl Inl.: mw. Kitty Claes
Buurtvereniging Meanderstraat familievankruijsdijk@gmail.com Inl.: mw. Angelique van Kruijsdijk
Buurtvereniging Nieuwe Wijk hillvantellingen@gmail.com Inl. Hetty van Tellingen
Carnavalsvereniging De Koffieleuters jeff.vantongeren67@gmail.com Secr.: Jeff van Tongeren
Dorpsblad De MikMak Westerhoven frank.claas@planet.nl Inl.: Frank Claas
Dorpsraad Westerhoven kock.j.m@gmail.com contactpersoon: Joop Kock
EHBO, afd. Westerhoven roosverhoeven57@hotmail.com Secr.: mw. Roos Verhoeven
Fanfare lrene fanfare.irene@upcmail.nl Secr.: dhr. Jack van Beek
Filmclub Westerhoven beekkuijlaars@hetnet.nl Inl.: Tonny Donkers
Gemengd koor St. Servatius
HSV Valentinus hsvvalentinus@live.nl Secr.: dhr. Leo Teunissen
KBO, afd. Westerhoven nelly.vanhulsel@hetnet.nl Secr.: mw. Nelly van Hulsel
Korfbalvereniging Euro Girls Eurogirls.westerhoven@gmail.com Secr.: mw. Frida Verspeek-Moors
Nieuwe Levenskracht Westerhoven ingrid@te-ha.nl Inl.: mw. Ingrid Baten
Ondernemersvereniging Westerhoven info@westerhoven.net Inl. mw. Francien Das
Ontmoetingscentrum De Buitengaander stichtingdebuitengaander@chello.nl Inl. dhr. Frank Claas
Oranjecomité Westerhoven j.beek54@chello.nl Inl.: dhr. Jack van Beek
Ouderenkoor De Wielewaal HOEFZICHT 11 Inl. mw. Lies Neutkens
Paardensportvereniging De Kempenruiters Westerhoven peterhoeks@hetnet.nl inl. dhr. Peter Hoeks
R.-k. parochie St. Servatius p.rijkers@wemail.nl Inl. dhr. Piet Rijkers
St. Ambrosiusgilde Westerhoven hmmvbeek@gmail.com Inl.: dhr. Harrie van Beek
St. Annagilde Westerhoven sintannagilde@gmail.com Secr.: mw. K. Koevoets-Smolders
Steunpunt voor ouderen Hoefzicht j.adams1@lijbrandt.nl inl. dhr. Jac Adams
Stichting Jeugdvakantiewerk Westerhoven jhpvanbeek@hotmail.com Secr.: dhr. Joost van Beek
Stichting Koninginnemarkt Westerhoven j.beek54@chello.nl Secr.: dhr. Jack van Beek
Stichting St. Valentinuskapel kerkdorp Westerhoven PROVINCIALEWEG 3 Secr.: mw. E.A. Kuijlaars-Bos
Toneelclub Westerhoven info@toneelclubwesterhoven.nl secr. dhr. Marc Heesterbeek
Voetbalvereniging ZSC info@zscwesterhoven.nl Secr. dhr. Danny Bierens
Volksdansgroep KVO h.wiersma232@upcmail.nl Inl.: mw. Riek Wiersma
WETAC Westerhovense Tafeltennis Club wetac@upcmail.nl Inl.: dhr. Gerwin van Ampting
WTC Westerhovense Tennis Club wtctennis@gmail.com Inl. dhr. Piet van Son