Processie Meerveldhoven

Jaarlijkse Bedevaart
naar O.L.V. ter Eik te Meerveldhoven.
In 1871 is in Westerhoven de jaarlijkse processie naar O.L.V. ter Eik te Meerveldhoven opgericht.
Volgens art. 3 van de statuten is het doel van de processie: door voorspraak van Maria geestelijke en lichamelijke troost, bijstand en verlichting te verkrijgen in alle omstandigheden des levens ten tijde van besmettelijke ziekten door Maria’s voorspraak daarvan bevrijd te blijven.
In de 30er jaren werd de vrijdag vóór 13 mei (de feestdag van de patroonheilige van onze Servatiuskerk de bedevaart gehouden.

Nu wordt onze jaarlijkse bedevaart meestal de 2e zaterdag van de maand mei gehouden. Vaak is dat een dag vóór Moederdag. Om half 8 vertrekken we met de voetgangers vanaf de Servatiuskerk voor een tocht van ongeveer 12 km. Onderweg wordt er op een rustig stukje een Weesgegroetje gebeden soms een Marialiedje gezongen.

In Meerveldhoven staat in het café tegenover de Lambertuskerk de koffie klaar. Om kwart over 10 is het opstellen op de hoek van de Kapelstraat en een parkje, waarna we samen met de fanfare en het zangkoor zingend naar de kerk lopen. Daar sluiten de bedevaartgangers aan die per fiets of met ander vervoer komen.
Er is een plechtige H. Mis opgedragen door onze eigen pastoor, opgeluisterd door fanfare en zangkoor, waarna we na afloop nog een processie door de kerk hebben. De bloemen van de kinderen en onze processiekaars worden dan naar de H. Eik gebracht.
We eindigen de dienst met een afscheidslied.

Voor meer informatie:De processiemeester

Rikie van Eck Brands, Hoefakkers 6, Westerhoven, tel.040-1041549
Henk Heijmans, Loveren 16, Westerhoven, tel.040-2045738
Truus Kwinten Vos, Heijerstraat 42, Westerhoven, tel. 040-2030412
Sisca Smolders van Houts Braambos 6, Westerhoven, tel. 040-2012332
Piet Wuyts, Hoefslag 18, Westerhoven, tel. 06-16623639
Riek van Beek van Hintum, Hoefijzer16 Westerhoven, tel 040-2019569